top of page

Վաճառքների աուդիտ

Մենք ստուգում ենք ձեր վաճառքի կատարողականը, գտնում ենք սխալներ և կազմում բարելավման պլան:

վաճառքի խթանում

Մենք վերլուծում, պլանավորում և խթանում ենք ձեր վաճառքը:

Վաճառքների մոդելավորում

Մենք մոդելավորում, կանխատեսում և նախագծում ենք ձեր վաճառքի արդյունքները:

merchandising

Մենք կազմում ենք ձեր մերչենդայզինգի պլանը, մարզում ենք ձեր վաճառքի անձնակազմին և իրականացնում ձեր մերչենդայզինգի ռազմավարությունը POS-ում:

bottom of page