top of page

ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԱՅԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Մենք հայտնաբերում ենք խնդրահարույց գոտիները և առաջարկում լուծումների պլան:

Ռազմավարության մշակում

Մենք մշակում ենք մարկետինգային ռազմավարություն ձեր բիզնեսի համար՝ լավագույն արդյունքներ ստանալու համար:

Պրակտիկ իրականացում

Մենք կատարում ենք մեր մշակված պլաններն ու ռազմավարությունները, ինչպես նաև իրականացնում ենք մարքեթինգային նախագծեր՝ իրականացնելու համար:

Խորհրդատվություն և 
Քոուչինգ

Մենք խորհրդակցում և սովորեցնում ենք մեր գործընկերներին, թե ինչպես ներդնել ցանկացած նոր մարքեթինգային համակարգեր և ինտեգրումներ:

bottom of page